Miljöpolicy

Miljön är viktig för oss men ännu viktigare för våra barn!

Vi på Norrtälje Måleri vill dra vårt strå till stacken för att kunna lämna så lite negativa avtryck på miljön som möjligt. Vi ser kontinuerligt över våra möjligheter att förbättra vårt miljöarbete.Miljö

  •  Vi ska följa gällande miljölagstiftning
  •  Vi använder oss av vattenbaserade färger
  •  Vi lämnar vår spillfärg på återvinningsstation
  •  Vi ska erbjuda kunden miljövänliga alternativ
  •  Vi sopsorterar och arbetar för att minska vårt avfall

Vi ska generellt ha en öppen dialog med berörda myndigheter, leverantörer,kunder och medarbetare för ett aktivt miljöarbete i vår verksamhet.

Tillsammans ska vi verka för en bättre miljö